Výroční zprávy + MMP + inspekční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2017-2018 k nahlédnutí na sekretariátě školy

Výroční zpráva o informacích za rok 2018 k nahlédnutí na sekretariátě školy

Minimální preventivní program k nahlédnutí na sekretariátě školy

Inspekční zpráva k nahlédnutí na sekretariátě školy

Všechny dokumenty jsou k dispozici na sekretariátě školy