Výsledky didaktických testů 15. 5. 2019

Výsledky didaktických testů budou škole zaslány 15. 5. 2019.