Třídní schůzky 16. 5. 2019 od 16:30 h

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 16. 5. 2019 od 16:30 h.
Program – docházka žáků do školy, klasifikace, odborná praxe, třídnické záležitosti, ….