ROZVRH DLE TŘÍD:

Změny rozvrhu a rozvrh tříd najdete na

                                              www.iskola.cz

Rozpis učeben

  • 4, 5, 9 – Stará škola (SŠ) přízemí
  • 1, 2, 10, 11 – Stará škola (SŠ) 1. patro
  • FA – bývalá Fara (FA)SŠ
  • Stará škola (Palackého 43, Neratovice)
  • Fara (Palackého 28, Neratovice)

Zkratky předmětů