Praxe

Odborná praxe

 

Ročník Odborná praxe Doba trvání Povinné dokumenty Celkem týdnů

1.

 • školní
 • 2 týdny
 • Smlouva o zabezpečení odborné praxe
 • Hodnocení praxe odpovědnou osobou
 • Denní průběh praxe
 • Protokol o praxi

2

2.

 • školní
 • 2 týdny
 • Dohoda o zabezpečení odborné praxe
 • Hodnocení praxe odpovědnou osobou
 • Denní průběh praxe
 • Protokol o praxi

2

3.

 • školní
 • 2 týdny

 

 • Dohoda o zabezpečení odborné praxe
 • Hodnocení praxe odpovědnou osobou
 • Denní průběh praxe
 • Protokol o praxi

2

4.

 • bez praxe
 • Odevzdání deníku praxe

0

Celkem

6


Odborná praxe je součástí učebních osnov

Praxe vytváří podmínky pro uplatnění absolventů na trhu práce, zejména v regionu.
Připravuje je na okamžité zapojení absolventa do pracovních činností.
Umožňuje žáku využít podklady při zpracování maturitní práce.

Forma praxe

Odborná individuální v reálném podniku

Druhy podniků a organizací

 • výrobní státní ziskové
 • rozpočtové soukromé neziskové
 • příspěvkové

Hodnocení praxe

Stupně klasifikace: 1 – 5
Pokud nebudou všechny náležitosti věcné i formální podle uvedeného návodu v pořádku, klasifikovat se nebude – na vysvědčení: 

Náležitosti deníku praxe

 1. Smlouva o zabezpečení odborné praxe
 2. Hodnocení praxe odpovědnou osobou – vystaví odpovědná osoba
 3. Denní průběh praxe i s přílohami – záznamy v deníku praxe
 4. Protokol o praxi

Protokol o praxi

1. Vlastnická a organizační struktura podniku (organizace), popis pracovních pozic
(…majitel, zakladatel, schéma řízení „pavouk“…, náplně práce jednotlivých osob…)

2. Předmět podnikání a datum vzniku
(…čím se podnik, organizace zabývá…)

3. Styl řízení
(… autokratický,….atd., vysvětlit v čem spočívá konkrétně…)

4. Pracovní podmínky pro zaměstnance podniku (organizace)
(jaký nadstandard firma poskytuje?..)

5.  Popis vykonávaných činností

6. Návrhy na zlepšení fungování firmy 

7. Klady a zápory praxe
(čím mne praxe obohatila, využití pro školní výuku, maturitní práci, …..)

Formuláře ke stažení

Docházkový list s hodnocením

Smlouva o zabezpečení odborné praxe – k vyzvednutí u vedoucího praxe

Náplň praxe