Nabízené obory

Ekonomické lyceum

Jedná se o čtyřletý studijní obor s maturitou gymnaziálního typu, který má za úkol připravit žáky na studium na vysokých školách, přednostně ekonomického zaměření, případně na vyšších odborných školách. Ekonomické lyceum je určeno pro úspěšné absolventy základní školy. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě a jeho nedílnou součástí je i odborné vzdělávání, které se opírá o obecné ekonomické disciplíny.

Obor vzdělání: Ekonomické lyceum 78-42-M/02 (denní)

Obchodní akademie

V rámci tohoto oboru škola umožňuje žákům seznámit se s problematikou obchodní politiky, celnictví, vývozními a dovozními obchodními operacemi, marketingem, pojišťovnictvím, cestovním ruchem. Dominující předměty zajišťují znalosti podnikového hospodaření (financování, účetnictví, cenová politika), právní problematiky, řízení, výpočetní techniky. Velký důraz je kladen na intenzivní výuku světových jazyků. V současné době se na škole vyučuje jazyk anglický, německý a francouzský. Široká nabídka volitelných předmětů umožňuje studentům nejen získání znalostí a dovedností, ale i lepší orientaci při výběru budoucího povolání (mezinárodní obchod, bankovnictví, marketing, management, ekonomika služeb, sekretářské práce, technika cestovního ruchu…).

Obor vzdělání: Obchodní akademie 63–41–M/02 (denní a dálkové)

Podnikání

Tříleté dálkové studium určené pro absolventy středních odborných učilišť, kteří absolvovali tříletý učební obor a obdrželi výuční list. Studium je zakončené maturitní zkouškou. Hlavními předměty jsou ekonomika, podnikání, výpočetní technika a cizí jazyky. Absolventi mohou pokračovat v dalším studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách.

Obor vzdělání: Podnikání 64-41-L/51 (dálkové)