Pro uchazeče

Proč si vybrat naši školu a co vás čeká v prvním ročníku studia?

video

Naše škola je menší a vládne tu rodinná atmosféra. Všichni se známe. O příjemné atmosféře na škole svědčí i to, že na ni naši absolventi rádi vzpomínají a i po maturitě se účastní tradičních školních akcí, zejména maturitních plesů nebo zahradních slavností, dokonce jezdí se současnými studenty jako instruktoři na sportovní kurzy.

O volných hodinách mohou žáci využít internet, stolní fotbal, školní klub, zahradu s příjemným posezením, hřištěm a stolním tenisem, zapůjčujeme sportovní vybavení (pálky, míč, petangue, síť).

Žákům se individuálně věnujeme. Pečujeme o nadané žáky a na druhé straně se věnujeme žákům, kteří mají studijní problémy. Nabízíme výuku tří jazyků – angličtiny, němčiny, francouzštiny. Výuka je doplňována mezinárodními projekty, např. projektem AIESEC, konverzacemi s rodilými mluvčími, zahraničními pobyty a studentskými výměnami.

Co čeká žákyv prvním ročníku? Mohou se těšit na adaptační kurz. Dále je čeká pasování do cechu studentů, vánoční akademie, zahradní slavnost, v rámci kroužku Divadelní čtvereček řada představení v Praze, nabídka lyžařského kurzu a zahraničního zájezdu, odborné exkurze – např. Coca Cola Praha, Živnostenský úřad v Neratovicích, účast ve sportovních soutěžích, příležitost stát se součástí úspěšného florbalového týmu, školní výlet. Žáci budou mít možnost přispívat do školního časopisu, do školního blogu.

Žáci si od třetího ročníku volí ze dvou zaměření:  Cestovní ruch a Výpočetní technika.
Předmět cestovní ruch připravuje žáky na pozice delegátů, průvodců a pracovníků cestovních agentur a kanceláří. V rámci předmětu výpočetní technika se žáci seznámí se s možnostmi využití SW a HW v praxi (kancelářský software, ekonomické, účetní, řídicí systémy).

Přijímací řízení

ve školním roce 2020/2021 neotevíráme 1. ročník

Důležité informace k přijímacím zkouškám   https://prijimacky.cermat.cz/

Termíny konání přijímacích zkoušek    https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/zakladni-informace/termin-a-misto-konani-jednotnych-testu

Výsledky přijímacího řízení – zde

 Termín odevzdání zápisového lístku – 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění.

Přijímací zkoušky nanečisto -

Na Ekonomickém lyceum a Obchodní akademii SOVA, o.p.s. se koná pouze jednotná přijímací zkouška (JPZ),  školní přijímací zkoušky se nekonají.

Kritéria pro přijetí k dennímu studiu

Obor je určen pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

   • jednotné přijímací zkoušky – váha 60% 
   • prospěch na ZŠ
   • přidaná hodnota (olympiády, soutěže, …

 

  • Kritéria pro přidělování bodů:

uchazeč může získat max. 50 bodů

uchazeč může získat 30 bodů JPZ a 20 bodů může přidělit škola

uchazeči budou seřazeni podle počtu bodů

uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity

minimální počet 10 bodů

Kritéria pro přijetí k dálkovému studiu

   • jednotné přijímací zkoušky – váha 60% - termín
   • prospěch na Z
   • přidaná hodnota (olympiády, soutěže, …)
  • Kritéria pro přidělování bodů: 

uchazeč může získat max. 50 bodů

uchazeč může získat 30 bodů JPZ a 20 bodů může přidělit škola

uchazeči budou seřazeni podle počtu bodů

uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity

minimální počet 10 bodů

Plánované počty přijatých  žáků:

Termíny pro podání přihlášek

Výsledky přijímacího řízení

www.soaneratovice.cz  do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení výsledků jednotné zkoušky

 

Přihlášky ke studiu

denní studium

dálkové studium

nástavbové studium