Partnerské školy

Bankovní institut vysoká škola

BIVŠ

Bankovní institut vysoká škola je odborná vysoká škola s dlouhou tradicí. Poskytuje kvalitní vzdělání v oblasti bankovnictví, financí, finančních trhů a IT managementu, a to v Praze, v regionálních střediscích Teplice, Karlovy Vary, Písek a Břeclav a dále též v organizační složce na Slovensku. Nabízí bakalářské a magisterské studijní programy v denním a kombinovaném studiu. Studenti si mohou vybrat z pěti bakalářských oborů, kterými jsou Bankovní management (vyučovaný v češtině a angličtině), Ekonomika malého a středního podnikání, Informační technologie, Oceňování majetku a Právní administrativa v podnikatelské sféře. V navazujícím magisterském studiu mohou pokračovat studiem oboru Finance (vyučovaného v češtině a angličtině) nebo Informační technologie a management.

BIVŠ vznikl jako první soukromá vysoká škola v ČR, jeho předchůdcem bylo odborné vzdělávací zařízení České národní banky a skupiny velkých českých komerčních bank. Od r. 1999 je součástí německé vzdělávací skupiny COGNOS AG, s jejímiž ostatními součástmi, zejména s Hochschule Fresenius v Kolíně nad Rýnem úzce spolupracuje. Absolventi BIVŠ nacházejí na trhu práce velmi dobré uplatnění, a to především ve finančním sektoru.