Akce a projekty

Akce školy

Adaptační kurz

Každoročně pořádáme na začátku školního roku pro první ročníky adaptační kurzy. Noví spolužáci se poznají jinak a více, naučí se spolupracovat, lépe rozumět jeden druhému. Kurz jim usnadní přizpůsobování se novým podmínkám a sociálnímu prostředí.

Turistický kurz

Druhé ročníky se vydávají zpravidla do Krkonoš na turistické kurzy. Studenti testují a upevňují svoji fyzickou kondici. Kurzy mají i poznávací charakter, dosáhneme např. pramene Labe. Také se podílí na formování vztahu k přírodě a v neposlední řadě kladně působí na utváření třídního kolektivu.

Zahradní slavnost

Krásnou tradicí se stala naše zahradní slavnost, kterou se loučíme s každým školním rokem. Patří k ní bohatý program všech tříd, hodně veselí, někdy i napětí a chutné občerstvení. Vždy máme milé i vzácné hosty.

Státní zkouška z psaní na klávesnici

Tuto zkoušku skládají studenti třetích nebo čtvrtých ročníků. Zúročí v ní ovládání desetiprstové hmatové metody na klávesnici počítače, znalosti písemné komunikace a tabulek zpravidla v Excelu.

Světluška

Již mnoho let se zapojujeme do Světlušky, projektu  Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.

Francie

Vzhledem k tomu, že se u nás studuje francouzština, často pořádáme zájezdy do Francie a v nedávných letech to byly i výměnné pobyty.

Projekty školy

Podpora vzdělávání studentů SOŠ a SOU ve Středočeském kraji

Projekt „Podpora vzdělávání studentů středních odborných škol a učilišť se zaměřením na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii ve Středočeském kraji“ patří do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, do oblasti podpory 1.1 (Zvyšování kvality ve vzdělávání). Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality odborného vzdělávání na středních odborných školách a učilištích, které jsou zaměřené na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii ve Středočeském kraji. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím 8 vzdělávacích seminářů, které povedou k rozvoji praktických i podnikatelských znalostí a dovedností absolventů škol.

AIESEC

AIESEC je mezinárodní studentská organizace, která funguje ve světě již asi padesát let a  zprostředkovává výměny studentů a zahraniční stáže studentům ve všech členských zemích, kterých je celkem k šedesáti. Organizuje několik různě zaměřených výměnných a studijních   programů a naše škola se začlenila mezi participující školy.

Všechny projekty AIESEC jsou zaměřeny podporu multikulturního povědomí studentů, navazování kontaktů a vědomí  mezinárodní existence vzdělané komunity a mezinárodní povahy podnikání v současném světě. A na prohloubení komunikace v angličtině, ovšem.

Tento projekt  proběhl ve škole jako doplňující aktivita právě k výuce jazyků.

Adopce na dálku

Prostřednictvím Humanistického centra Dialog, o. s. se zúčastňujeme projektu adopce na dálku. Adoptovanému dítěti platíme školné, školní pomůcky, uniformu a svačinu ve škole.

Klub absolventů

Abychom byli stále v kontaktu s našimi absolventy a měli přehled, jak se jim po absolvování naší školy daří, založili jsme v roce 2012 Klub absolventů.

Projekt EU Peníze středním školám

V rámci projektu EU- Peníze středním školám dostala škola dotaci a bude z ní financovat zejména vybavení nové učebny ICT. V rámci projektu vytvoříme 300 nových učebních materiálů (DUM), které  následně ověříme ve výuce.